Tuyển dụng

VietGrow xây dựng đội ngũ nhân sự như một sự đầu tư lâu dài và bền vững trong chiến luợc phát triển doanh nghiệp. Chúng tôi luôn hướng đến một chính sách đãi ngộ cạnh tranh dựa trên giá trị mà nhân sự tạo ra trên cơ sở hài hoà với lợi ích doanh nghiệp và nhân viên. Chính sách này không chỉ thể hiện sự trân trọng sự đóng góp của nhân viên mà còn là sự quan tâm đến chất lượng nhân sự và sự phát triển nghề nghiệp của mỗi đồng nghiệp. Từ đó, giúp nhân viên tiếp tục đóng góp và chia sẻ những giá trị mới với mục tiêu “Vì nông nghiệp”!

1. Chính sách lương và chế độ

a) Lương:

·       Lương cạnh tranh theo năng lực;

·       Lương hiệu quả công việc;

·       Lương tháng 13;

·       Phụ cấp cho những vị trí công việc đặc thù.

b) Thưởng:

·       Thưởng theo doanh số;

·       Thưởng thành tích định kỳ và đột xuất cho cá nhân hoặc tập thể;

·       Thưởng sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.

c) Bảo hiểm:

·       Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thất nghiệp theo quy định của nhà nước.

d) Phúc lợi khác:

·       Du lịch, sinh hoạt team building;

·       Đào tạo hoặc hỗ trợ chi phí đào tạo;

·       12 ngày phép/năm và các ngày lễ theo quy định.

 

2. Chính sách quản trị nhân sự

Dựa trên tiêu chí 3P:

·       Passion – Đam mê: VietGrow luôn đặt niềm tin vào cá nhân có sự đam mê và đầu tư nghiêm túc cho công việc, ngành nghề của mình.

·       Potential – Tiềm năng: VietGrow đánh giá khả năng tư duy và chủ động của nhân sự. Do đó, chúng tôi xây dựng chính sách đào tạo mở cho nhân sự có tiềm năng giữ các vị trí chủ chốt.

·       Personality – Dấu ấn cá nhân: VietGrow tạo ra môi trường làm việc năng động, xây dựng công ty trở thành hệ sinh thái để mỗi cá nhân có thể phát triển dự của bản thân mang lại giá trị bền vững cho xã hội.

 

3. Môi trường làm việc

·       Thân thiện, hợp tác, chuyên nghiệp và cùng phát triển.

·       Đặt niềm tin vào đội ngũ nhân sự, tôn trọng khác biệt, đề cao ý chí cầu tiến và tinh thần đồng đội.