VietGrow

 Bầu ươm V6 Bầu ươm V6
380,000₫

Bầu ươm V6

380,000₫

 Lưới Che nắng cao cấp CROCO - Alu Lưới Che nắng cao cấp CROCO - Alu
380,000₫
 Lưới Che nắng cao cấp CROCO - Đen Lưới Che nắng cao cấp CROCO - Đen
260,000₫
 Lưới Che nắng CROCO - Cuộn Đen Lưới Che nắng CROCO - Cuộn Đen
1,240,000₫
 Lưới Che nắng CROCO - Cuộn Xanh đen Lưới Che nắng CROCO - Cuộn Xanh đen
1,240,000₫
 Lưới chống cỏ CROCO - Cuộn Đen Lưới chống cỏ CROCO - Cuộn Đen
550,000₫
 Bầu ươm V6 Bầu ươm V6
380,000₫

Bầu ươm V6

380,000₫

 Lưới Che nắng cao cấp CROCO - Alu Lưới Che nắng cao cấp CROCO - Alu
380,000₫
 Lưới Che nắng cao cấp CROCO - Đen Lưới Che nắng cao cấp CROCO - Đen
260,000₫
 Lưới Che nắng CROCO - Cuộn Đen Lưới Che nắng CROCO - Cuộn Đen
1,240,000₫
 Lưới Che nắng CROCO - Cuộn Xanh đen Lưới Che nắng CROCO - Cuộn Xanh đen
1,240,000₫
 Lưới chống cỏ CROCO - Cuộn Đen Lưới chống cỏ CROCO - Cuộn Đen
550,000₫

Tầm nhìn

Năm 2030 trở thành nhà cung cấp vật tư nông nghiệp số 01 tại việt Nam.

Sứ mệnh

Việt Nam là nước có điểm xuất phát  nông nghiệp, VietGrow có sứ mệnh cung cấp các giải pháp và giá trị hỗ trợ phát triển nông nghiệp Việt Nam nhằm giúp nền nông nghiệp gia tăng lợi thế cạnh tranh.

VietGrow giúp nhà nông khởi nghiệp.

Giá trị cốt lõi

VietGrow là bạn đồng hành của người nông dân Việt Nam

Triết lý thương hiệu VietGrow vì nông nghiệp

Tôi luôn tâm niệm rằng Thương Hiệu là tình thương khách hàng dành cho nhãn hiệu, VietGrow luôn xây dựng và cải thiện đội ngũ nhân viên thân thiện và hiệu quả để đạt nhiều tình thương trong lòng khách hàng nhất !

– Thang Nguyen - CEO VietGrow