Giới thiệu về VietGrow

Chúng tôi là VietGrow, chúng tôi là nhà phân phối thuộc sở hữu tư nhân các sản phẩm chất lượng chuyên nghiệp cho các nhà bán sỉ vật tư nông nghiệp và cảnh quan. Chúng tôi đại diện cho các nhà sản xuất vật tư, phương tiện trồng trọt, công cụ, hóa chất và phụ kiện nhà kính tốt nhất. Chúng tôi nhập kho với số lượng lớn và nhiều loại sản phẩm, sẵn sàng cho việc vận chuyển hoặc giao hàng theo yêu cầu hoặc giao nhanh . Chúng tôi tin rằng chính sách Trung thực, Chính trực, Dịch vụ và Chất lượng của chúng tôi sẽ được khách hàng yêu thương và cuối cùng sẽ đảm bảo một mối quan hệ kinh doanh tuyệt vời với tất cả các nhà cung cấp và khách hàng của chúng tôi.

CEO NGUYỄN NGUYÊN BẢO THẮNG chụp hình cùng Nguyên Chủ Tịch Quốc Hội, Phó Thủ Tướng Nguyễn Sinh Hùng

CEO NGUYỄN NGUYÊN BẢO THẮNG chụp hình cùng Nguyên Chủ Tịch Quốc Hội, Phó Thủ Tướng NGUYỄN SINH HÙNG.

Triết lý thương hiệu VietGrow 

Tôi luôn tâm niệm rằng Thương Hiệu là tình thương khách hàng dành cho nhãn hiệu, VietGrow luôn xây dựng và cải thiện đội ngũ nhân viên thân thiện và hiệu quả để đạt nhiều tình thương trong lòng khách hàng nhất !

– Thang Nguyen - CEO VietGrow