Đế G7 là phần ghép chung với bầu ươm V6

Tạo thành một chậu trồng cây lý tưởng, sự lựa chọn vượt trội khi dùng Đế G7 cùng Bầu ươm V6 song hành.

Kích thước đế G7 có 5 loại, với các loại đường kính như sau : 20cm, 30cm, 40cm, 50cm, 60cm

Đế G7 là phần ghép chung với bầu ươm V6 tạo thành một chậu trồng cây lý tưởng, sự lựa chọn vượt trội khi dùng Đế G7 cùng Bầu ươm V6 song hành. Nhiều vườn ươm trên cả nước đang gặt hái nhiều lợi ích từ bầu ươm V6, từ loại chậu nhỏ đến rất lớn. Bầu ươm V6 thực sự hiệu quả với bất kỳ kích thước nào.

Kích thước đế G7 có 5 loại, với các loại đường kính như sau : 20cm, 30cm, 40cm, 50cm, 60cm

XEM BẢNG BÁO GIÁ ĐẾ G7 BẦU ƯƠM    BẢNG BÁO GIÁ VIETGROW

 

VietGrow luôn nghiên cứu và tìm ra các giải pháp về cây trồng với các sản phẩm bầu ươm v6đế g7lưới chống cỏlưới che nắng lưới lan, chậu cây thông minh, phân bón hữu cơ vi sinh….